O'Reilly logo

Elektronika. Od praktyki do teorii by Charles Platt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Eksperyment 5: Zróbmy własną baterię

Dawno temu, zanim wymyślono surfowanie po sieci, współdzielenie plików czy choćby telefony komórkowe, dzieci były do tego stopnia pozbawione zajęcia, że próbowały same wypełnić sobie czas eksperymentami kuchennymi, takimi jak tworzenie prymitywnej baterii przez wciskanie gwoździa i małej monety do cytryny. Trudno w to uwierzyć? Być może, ale to prawda!

To naprawdę bardzo stara sztuka, ale mimo to chcę jej spróbować, ponieważ każdy, kto chce poczuć elektryczność, powinien zobaczyć, jak łatwo można wyłuskać ją z otaczających nas obiektów codziennego użytku. Dodatkowo, jeśli użyjesz cytryny, być może będziesz w stanie wygenerować wystarczająco duże napięcie, aby zasilić diodę LED.

Podstawowymi elementami baterii ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required