Eksperyment 25: Magnetyzm

Ten eksperyment miałeś szansę zobaczyć w szkole podczas zajęć z fizyki lub techniki. Nawet jeśli tak było, proponuję, abyś powtórzył go teraz jeszcze raz. Przygotowanie go zajmie dosłownie chwilę, a będzie to nasz punkt startowy wprowadzający w zupełnie nowe zagadnienie: związek pomiędzy elektrycznością i magnetyzmem. Tą drogą dojdziemy szybko do odtwarzania dźwięków i odbierania fal radiowych. Wyjaśnię również podstawy samoindukcji, będącej trzecią i ostatnią z podstawowych cech elementów pasywnych (dwie pozostałe to rezystancja i pojemność). Wstrzymałem się z wyjaśnianiem samoindukcji, ponieważ znajomość tego zjawiska nie była potrzebna w trakcie eksperymentów, które wykonywałeś do tej pory. Będzie ona miała jednak ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.