Eksperyment 31: Radio bez lutowania i zasilania

Powróćmy jeszcze raz do indukcyjności i pojemności, aby zademonstrować urządzenie, które również wykorzystuje mechanizm nakładania na siebie różnych kształtów fal. Chcę pokazać Ci prosty obwód, który bez jakiegokolwiek zasilania jest w stanie odbierać fale radiowe AM i zamieniać je w słyszalne dźwięki. Takie rozwiązanie jest określane mianem radia kryształkowego, ponieważ w obwodzie znajduje się dioda germanowa, która w swoim wnętrzu ma zabudowany kryształ. Ta koncepcja pochodzi z czasów, kiedy wynaleziono radio, ale jeśli do tej pory nie próbowałeś przeprowadzić tego eksperymentu, ominęło Cię coś naprawdę magicznego.

Potrzebne będą:

  • twardy przedmiot w kształcie cylindrycznym; może to być na przykład ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.