Rozdział 11. Przełączanie

11.0. Wprowadzenie

Większość współczesnej elektroniki jest przełączana przez różne rzeczy. Mikrokontrolery i inne cyfrowe urządzenia logiczne wykorzystują do przełączania tranzystory. Na wyższym poziomie maszyny takie jak Arduino i Raspberry Pi mogą przełączać zewnętrzne urządzenia, np. w celu sterowania oświetleniem lub zasilaniem grzejnika.

Przepisy z tego rozdziału dotyczą używania tranzystorów i innych urządzeń do przełączania. Znajdziesz tu też przepisy zwiększające możliwości Arduino i Raspberry Pi w tym zakresie.

11.1. Przełączanie, gdy używana jest większa moc, niż Raspberry Pi lub Arduino potrafią obsłużyć

Problem

Chcesz, aby pin (np. pin GPIO mikrokontrolera) mógł sterować większą mocą, niż jest to standardowo ...

Get Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Rapsberry Pi now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.