Wstęp. Jak przyjemnie spędzić czas z tą książką

Każdy używa urządzeń elektronicznych, ale większość osób nie wie, co dzieje się w ich wnętrzu.

Oczywiście, możesz uważać, że nie musisz tego wiedzieć. Skoro jeździsz samochodem bez wiedzy na temat zasady działania silnika spalinowego, to do czego przyda Ci się wiedza dotycząca elektryczności i elektroniki?

Rozumienie podstaw elektryki i elektroniki jest przydatne z trzech powodów:

  • Ucząc się zasad funkcjonowania danej technologii, zaczynasz lepiej kontrolować świat wokół siebie, zamiast być kontrolowanym przez niego. Kiedy napotkasz jakiś problem, możesz spróbować go rozwiązać, zamiast zwyczajnie popadać w frustrację z powodu zaistniałej sytuacji.
  • Nauka elektroniki może stanowić doskonałą rozrywkę, ...

Get Elektronika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.