Rozdział 2. Przełączanie i nie tylko

W tym rozdziale przedstawię eksperymenty oznaczone numerami od 6 do 11, które związane są z przełączaniem i nie mam tu na myśli wyłącznie przełączników elektrycznych (takich jak kontakty oświetleniowe). „Przełączanie” to używanie jednego strumienia prądu do przełączania lub kontrolowania innego. Jest to tak istotna rzecz, że bez niej nie jest w stanie funkcjonować żaden układ elektroniczny.

W dzisiejszych czasach przełączanie jest realizowane głównie przy użyciu tranzystorów. Zanim do nich dojdziemy, chciałbym zrobić krok wstecz i zilustrować całą koncepcję, ucząc Cię działania przekaźników, które są o wiele prostsze do zrozumienia, ponieważ możesz zobaczyć, co dzieje się w ich wnętrzu. Jeszcze przed przekaźnikami ...

Get Elektronika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.