Rozdział 6. Narzędzia, wyposażenie, komponenty i zasoby

Niniejszy rozdział podzieliłem na pięć części.

Zestawy. Istnieje wiele zestawów zawierających komponenty i zapasy niezbędne do wykonania projektów opisanych w tej książce. Zobacz sekcję „Zestawy”.

Szukanie komponentów i zakupy w internecie. Zamiast kupować zestawy komponentów, możesz samodzielnie skompletować wszystkie rzeczy niezbędne do wykonania projektu. W sekcji „Szukanie komponentów i zakupy w internecie” udzielę Ci kilku porad ułatwiających korzystanie ze sklepów internetowych.

Na listach zasobów i komponentów znajdziesz wszystkie rzeczy niezbędne do wykonania poszczególnych projektów. Listy zasobów znajdziesz w sekcji „Zasoby”, a listy komponentów znajdziesz w sekcji „Komponenty” ...

Get Elektronika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.