ROZDZIAŁ 6.

Prototyp aplikacji Rock’n’Roll Call: kontrolery, widoki, połączenia z danymi i zdarzenia

Mamy szablony. Mamy routery i ścieżki. Mamy modele. Co pozostało?

Potrzebujemy miejsca, w którym będziemy przechowywać chwilowe dane na temat stanu: chodzi o informacje, które koniecznie musisz znać w danej chwili, ale prawdopodobnie nie musisz ich zapisywać w bazie danych. To takie dane na temat stanu, które wracają do wartości domyślnych, gdy opuścisz stronę i później do niej wrócisz. Potrzebujemy też miejsca na bardziej skomplikowaną logikę odpowiedzialną za przygotowanie stron do wyświetlania. Musimy też mieć sposób na skoordynowanie pracy logiki odpowiedzialnej za przygotowanie wyświetlanych treści z naszymi tymczasowymi danymi o stanie. ...

Get Ember.js dla webdeveloperów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.