ROZDZIAŁ 10.

Testowanie Ember

Śledząc w ciągu ostatniego roku zagadnienia związane z testowaniem Ember, w związanej z Ember społeczności można było napotkać szeroką dyskusję na temat najlepszych praktyk testowania. Ale czego oczekiwałeś? Na tym właśnie polega testowanie.

Przygotowując strategię testowania do tej książki, chcieliśmy wykorzystać nasze doświadczenie w tworzeniu prawdziwych aplikacji. W tej sytuacji jednym z naszych głównych założeń stało się utrzymanie prostoty naszej strategii tak bardzo, jak to tylko możliwe bez zmniejszania pokrycia testami.

Potrzebowaliśmy też czytelnych testów, ponieważ są one dla zespołu deweloperów podstawowym źródłem informacji o „wprowadzonych” i przetestowanych wymaganiach. Bardzo ważna jest też dla nas ...

Get Ember.js dla webdeveloperów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.