zasilanie > wygładzanie > kondensator zmienny

13. Kondensator zmienny

Inna nazwa to kondensator strojeniowy. Jego odmianą jest trymer, czyli kondensator nastawny (montażowy).

Inne powiązane podzespoły:
  • kondensator (rozdział 12.).

Funkcja

Kondensator zmienny pozwala regulować pojemność elektryczną w taki sam sposób, jak potencjometr steruje rezystancją.

Duże kondensatory zmienne opracowano początkowo z myślą o strojeniu radioodbiorników i nawet nazywano je kondensatorami strojeniowymi. Z początkiem lat 70. ubiegłego wieku zaczęły je wypierać znacznie tańsze, mniejsze i bardziej niezawodne zamienniki. Obecnie nadal stosuje się je w produkcji półprzewodników, urządzeniach do spawania oporowego tworzyw sztucznych, przyrządach chirurgicznych i ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.