półprzewodniki dyskretne > jednozłączowe > dioda

26. Dioda

Termin dioda niemal zawsze odnosi się do elementu półprzewodnikowego, którego prawidłowa nazwa to „dioda ze złączem PN”. Taka pełna nazwa nie jest jednak używana. Wczesną odmianą diody był tak zwany detektor kryształkowy. Jeszcze wcześniej słowo dioda oznaczało rodzaj lampy próżniowej, która obecnie jest już rzadko używana poza nadajnikami radiowymi o dużej mocy oraz niektórymi urządzeniami wchodzącymi w skład najwyższej klasy systemów audio.

Inne powiązane podzespoły:
  • prostownik (punkt „Prostowanie” w podrozdziale „Stosowanie”),
  • tranzystor jednozłączowy (rozdział 27.),
  • LED — (dioda emitująca światło) (tom 2.).

Funkcja

Dioda jest elementem o dwóch końcówkach, który pozwala na przepływ ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.