układy scalone > analogowe > transoptor

5. Transoptor

Nazywany czasami złączem optoelektronicznym lub optoizolatorem.

Czasami mianem transoptora określa się także przekaźnik półprzewodnikowy, któremu jednak w niniejszej Encyklopedii poświęcono osobny rozdział. Transoptor to stosunkowo proste urządzenie składające się ze źródła światła (zwykle diody LED) i czujnika światła zamkniętych w jednej obudowie. Stosuje się go głównie jako izolator, a nie element przełączający prąd o wysokich natężeniach. Przekaźnik półprzewodnikowy, który można uznać za zamiennik przekaźnika elektromagnetycznego, zwykle ma w obudowie dodatkowe elementy i służy do przełączania prądów o natężeniu co najmniej 1 A.

Inne powiązane podzespoły:
  • przekaźnik (tom 1.),
  • przekaźnik ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.