źródła światła, wskaźniki i wyświetlacze > źródło pojedyncze > neonówka

19. Neonówka

Nazwy neonówka, jarzeniówka, sygnalizator neonowy (jarzeniowy) i lampa neonowa (jarzeniowa) są z reguły stosowane zamiennie. W niniejszej Encyklopedii neonówkę definiuje się jako lampę złożoną z dwóch elektrod umieszczonych w szklanej bańce wypełnionej neonem (lub mieszaniną gazów zawierającą neon). Lampka neonowa to komponent zawierający neonówkę, zwykle w rurce z tworzywa sztucznego zamkniętej barwioną, półprzezroczystą nasadką. Sygnalizator neonowy to miniaturowa lampka neonowa zazwyczaj montowana w panelu lub pulpicie.

Duże neonówki używane jako neony reklamowe nie mieszczą się w zakresie tematycznym Encyklopedii.

Inne powiązane podzespoły:
  • żarówka (rozdział ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.