O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Niniejszą książkę poświęcono technologii Enterprise JavaBeans 3.0, najnowszej wersji specyfikacji Enterprise JavaBeans oraz jej odpowiednikowi w postaci specyfikacji Java Persistence. Podobnie jak platforma Javy, która zrewolucjonizowała sposób postrzegania procesów wytwarzania oprogramowania, specyfikacje Enterprise JavaBeans (EJB) i Java Persistence zrewolucjonizowały sposób postrzegania procesów wytwarzania oprogramowania korporacyjnego, krytycznego z perspektywy realizowanej misji. Wspomniane specyfikacje skutecznie łączą komponenty serwerowe z technologiami obiektów rozproszonych, asynchronicznego przekazywania komunikatów, usług internetowych i utrwalania danych — ta ciekawa kombinacja ma na celu znaczne uproszczenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required