Rozdział 1. Wprowadzenie

Niniejszą książkę poświęcono technologii Enterprise JavaBeans 3.0, najnowszej wersji specyfikacji Enterprise JavaBeans oraz jej odpowiednikowi w postaci specyfikacji Java Persistence. Podobnie jak platforma Javy, która zrewolucjonizowała sposób postrzegania procesów wytwarzania oprogramowania, specyfikacje Enterprise JavaBeans (EJB) i Java Persistence zrewolucjonizowały sposób postrzegania procesów wytwarzania oprogramowania korporacyjnego, krytycznego z perspektywy realizowanej misji. Wspomniane specyfikacje skutecznie łączą komponenty serwerowe z technologiami obiektów rozproszonych, asynchronicznego przekazywania komunikatów, usług internetowych i utrwalania danych — ta ciekawa kombinacja ma na celu znaczne uproszczenie ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.