O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Komponenty sterowane komunikatami

Koncepcję komponentu sterowanego komunikatami wprowadzono w specyfikacji Enterprise JavaBeans 2.0 z myślą o przetwarzaniu komunikatów asynchronicznych dostarczanych przez usługę JMS. Definicję komponentu sterowanego komunikatami rozszerzono w specyfikacji EJB 2.1 — najważniejszą zmianą była możliwość współpracy z dowolną usługą przesyłania komunikatów (nie tylko JMS) w ramach architektury JCA. Specyfikacja Enterprise JavaBeans 3.0 co prawda nie wprowadziła nowych elementów funkcjonalności, ale uprościła techniki konfigurowania komponentów sterowanych komunikatami przez dodanie nowego mechanizmu adnotacji. W niniejszym rozdziale przeanalizujemy zarówno komponenty sterowane komunikatami korzystających ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required