Rozdział 21. Projektowanie EJB w zastosowaniach rzeczywistych

EJB zmieniło się błyskawicznie w ciągu kilku ostatnich lat głównie za sprawą wprowadzenia EJB 3.0 oraz Java Persistence. Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z EJB w „świecie rzeczywistym” są stale dokumentowane, zdążyły już nawet powstać całe książki na ten temat. Nie można się więc łudzić, że uda się to wszystko przedstawić w jednym rozdziale. Jednakże można skupić się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania EJB dla aplikacji biznesowych świata rzeczywistego.

W rozdziale znajdują się:

  • Pytania dotyczące kontenera EJB, dostawcy trwałości (ang. persistence provider) oraz wyboru bazy danych, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem projektowania EJB oraz komponentów ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.