O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Projektowanie EJB w zastosowaniach rzeczywistych

EJB zmieniło się błyskawicznie w ciągu kilku ostatnich lat głównie za sprawą wprowadzenia EJB 3.0 oraz Java Persistence. Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z EJB w „świecie rzeczywistym” są stale dokumentowane, zdążyły już nawet powstać całe książki na ten temat. Nie można się więc łudzić, że uda się to wszystko przedstawić w jednym rozdziale. Jednakże można skupić się na najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania EJB dla aplikacji biznesowych świata rzeczywistego.

W rozdziale znajdują się:

  • Pytania dotyczące kontenera EJB, dostawcy trwałości (ang. persistence provider) oraz wyboru bazy danych, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem projektowania EJB oraz komponentów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required