O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Magistrala ESB — wprowadzenie

W każdej branży osoby zarządzające firmami wymagają uzyskania większej wartości z realizowanych przez nie strategicznych procesów biznesowych. Choć to, jaki proces ma strategiczne znaczenie dla danej firmy, może różnić się znacząco w zależności od branży, wspólne jest, że prezesi oczekują od swoich działów informatycznych wyraźnego usprawnienia przepływu danych oraz informacji, na podstawie których podejmowane są kluczowe decyzje biznesowe. Niezależnie od tego, czy jest to firma świadcząca usługi finansowe, która zamierza uzyskać przewagę nad konkurencją, gwarantując więcej szybszych walutowych operacji handlowych, sieć sprzedaży detalicznej oczekująca przyspieszenia przepływu danych magazynowych z powrotem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required