O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Stan integracji

Kilka czynników, zarówno biznesowych, jak i technicznych, wymusiło potrzebę zdefiniowania nowej metody integracji. W przypadku biznesu można wyróżnić następujące czynniki napędowe: zmiany warunków ekonomicznych, przestrzeganie przepisów oraz wprowadzanie nowej, przełomowej technologii sprzętowej, takiej jak znaczniki identyfikacji przy użyciu częstotliwości radiowej (RFIDRadio Frequency Identification). Wszystkie te rzeczy zwiastują znaczne zmiany w sposobie postrzegania przez firmy integracji aplikacji i współużytkowania danych. Wymienione czynniki zdają się kłócić z aktualnym stanem integracji w przedsiębiorstwach, który to stan nie jest aż tak zaawansowany, jak możesz pomyśleć. Jak się okaże w tym rozdziale, większość ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required