O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Format XML: fundament integracji danych biznesowych

W rozdziale zostanie omówione użycie formatu XML jako środka zapewniającego mediację między różnymi strukturami danych i formatami podczas przesyłania danych między aplikacjami. Zostanie również objaśnione, w jaki sposób transformacja danych z wykorzystaniem magistrali ESB i usługi routingu opartego na treści może obsługiwać architekturę wymiany danych XML, która to architektura oddziela poszczególne aplikacje od hurtowych zmian dokonywanych w strukturach danych.

Język integracji

Język XML (eXtensible Markup Language) jest akceptowany w branży w roli idealnego „wehikułu” służącego do współużytkowania danych ze strukturą przez aplikacje i organizacje. Gdy na chwilę zapomni się o korzyściach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required