O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Wzorce integracji magistrali ESB i powtarzające się rozwiązania projektowe

W rozdziale zostaną omówione typowe zastosowania magistrali ESB w scenariuszach integracji. Z pojęciem magistrali ESB wiąże się kilka zastosowań, które rozwiązują pewne bardzo częste i trudne problemy dotyczące integracji. Choć w rozdziale nie podano pełnej listy wszystkich używanych wzorców integracji, powinna być ona wystarczająca do wyobrażenia sobie, jak magistrala ESB może zostać wykorzystana w rzeczywistych scenariuszach integracji.

W rozdziale zostaną przedstawione następujące wzorce integracji.

  • VETO i VETRO — powszechnie używane wzorce magistrali ESB, które do realizowania funkcji sprawdzania poprawności, rozszerzania, transformacji, kierowania i przetwarzania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required