O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Integracja powraca, a być może nigdy nie przeminęła. W książce zostaniesz zaznajomiony z następną generacją integracji o nazwie magistrala usług korporacyjnych ESB (Enterprise Service Bus). Magistrala ESB jest naprawdę ekscytująca, ponieważ wprowadza sprawdzone zasady integracji w nowy sposób, używając otwartych standardów, przesyłania komunikatów i luźno powiązanych zasad architektury SOA (Service Oriented Architecture).

Koszty zastosowania niestandardowych rozwiązań integracji wkrótce będą tylko wspomnieniem. Rozwiązania integracji zawsze będą potrzebne, ale firmy mogą patrzeć w przyszłość z entuzjazmem, wiedząc, że pojawiające się rozwiązania będą się opierać na otwartych standardach i wspólnych zasadach integracji, zwłaszcza w obszarze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required