Przedmowa

Integracja powraca, a być może nigdy nie przeminęła. W książce zostaniesz zaznajomiony z następną generacją integracji o nazwie magistrala usług korporacyjnych ESB (Enterprise Service Bus). Magistrala ESB jest naprawdę ekscytująca, ponieważ wprowadza sprawdzone zasady integracji w nowy sposób, używając otwartych standardów, przesyłania komunikatów i luźno powiązanych zasad architektury SOA (Service Oriented Architecture).

Koszty zastosowania niestandardowych rozwiązań integracji wkrótce będą tylko wspomnieniem. Rozwiązania integracji zawsze będą potrzebne, ale firmy mogą patrzeć w przyszłość z entuzjazmem, wiedząc, że pojawiające się rozwiązania będą się opierać na otwartych standardach i wspólnych zasadach integracji, zwłaszcza w obszarze ...

Get ESB. Magistrala usług korporacyjnych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.