Rozdział 16. Kable i złącza w okablowaniu typu skrętka

Kable i komponenty używane do budowy poziomych odcinków kabla typu skrętka bazują na specyfikacji okablowania strukturalnego ANSI/TIA-568-C, która jest przeznaczona do obsługi wszystkich systemów miedzianych mediów Ethernet. Specyfikacje te zostały opisane w Rozdział 15.

W tym rozdziale pokażemy sposób okablowania segmentu skrętki oraz opiszemy elementy, które są zwykle używane. Informacje te mogą się nam przydać nawet wtedy, gdy nie budujemy samodzielnie poziomych segmentów okablowania. Znajomość komponentów i standardów okablowania zastosowanych w segmentach kabli może pomóc upewnić się, że nasz system okablowania jest zainstalowany prawidłowo. Umiejętność poruszania się po systemie okablowania ...

Get Ethernet. Biblia administratora now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.