O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Kable i złącza światłowodowe

Światłowodowe systemy okablowania Ethernet bazują na wielo- i jednomodowych kablach oraz złączach światłowodowych. W zależności od szybkości systemu mediów Ethernet oraz typu nadajników światłowodowych zastosowanych w systemie zachowanie medium światłowodowego może się zmieniać. Dotyczy to zwłaszcza szybkich systemów światłowodowych Ethernet, które wysyłają w kablu światłowodowym bardzo szybkie sygnały.

Główną zaletą użycia kabla światłowodowego jest fakt, że zastosowanie impulsów świetlnych zamiast prądu elektrycznego zapewnia całkowitą izolację elektryczną urządzeń podłączonych po przeciwległych stronach łącza światłowodowego. Ta izolacja gwarantuje odporność na takie zagrożenia jak np. uderzenia pioruna, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required