O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Przełączniki Ethernet

Przełączniki Ethernet (ang. switches), znane również jako mosty (ang. bridges), są podstawowym blokiem budulcowym sieci i są tak powszechnie stosowane, że często się o nich zapomina. Można zbudować sieć, nie wiedząc zbyt wiele o tym, jak działają przełączniki. Jednak podczas budowy większych systemów sieciowych zrozumienie działania przełączników oraz zapisów standardów pozwalających na wspólne działanie przełączników jest bardzo przydatne.

Technologię Ethernet stosuje się do budowy sieci różnych rozmiarów — od najmniejszych do największych oraz od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Ethernet łączy komputery domowe i inne urządzenia gospodarstwa domowego. Przełączniki dla sieci domowych są zazwyczaj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required