O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Rozwiązywanie problemów z siecią

Najlepszą metodą rozwiązywania problemów jest unikanie problemów, a najlepszym sposobem na zminimalizowanie liczby problemów jest dążenie do tworzenia niezawodnych projektów sieciowych bazujących na konserwatywnych praktykach. Z drugiej strony w systemie sieciowym istnieje wiele komponentów i urządzeń, a nawet w najlepiej zaprojektowanej sieci w końcu i tak pójdzie coś nie tak.

W sytuacji gdy w sieci pojawi się problem wymagający rozwiązania, trzeba wiedzieć, jak podejść do zadania śledzenia awarii. W złożonym systemie sieciowym wiele rzeczy może się nie udać. Jednak podstawowe podejścia do radzenia sobie z awariami, które zostały opisane w tym rozdziale, mogą pomóc w znalezieniu każdego problemu — ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required