Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Book description

Książka „Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II” to właśnie takie zestawienie. Zebrano w niej najistotniejsze dla użytkownika informacje dotyczące najnowszej wersji Excela, noszącej oznaczenie 2007.

Table of contents

 1. Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy
 2. 1. Zrozumieć Excela
  1. Co nowego w Excelu 2007
  2. Interfejs Excela
   1. Wstążka
   2. Zakładki kontekstowe
   3. Ikony wyświetlające okna dialogowe
   4. Przycisk Office
   5. Pasek narzędzi Szybki dostęp
   6. Okno programu Excel
   7. Nowy format pliku programu Excel 2007
   8. Skoroszyt, obszar roboczy i pliki szablonów
   9. Wskazówki na temat stosowania szablonów
  3. Budowa pliku Excela
   1. Skoroszyt
   2. Arkusz
   3. Zakładki arkuszy
  4. Formatowanie
   1. Arkusze
   2. Kolumny i wiersze
   3. Komórki
   4. Znaki
   5. Style
  5. Menu podręczne i minipasek narzędzi
  6. Sposób, w jaki Excel próbuje pomóc
   1. Autokorekta
   2. Autouzupełnianie
   3. Tagi inteligentne
 3. 2. Zadania w Excelu
  1. Praca z plikami
  2. Drukowanie
  3. Poruszanie się po skoroszycie lub arkuszu
  4. Operacje wykonywane na skoroszytach i arkuszach
  5. Operacje wykonywane na wierszach, kolumnach i komórkach
  6. Wprowadzanie i edytowanie danych
   1. Efektywne wprowadzanie danych
   2. Tworzenie, zarządzanie i formatowanie tabeli Excela
   3. Wpisywanie danych za pomocą formularza wprowadzania danych
   4. Używanie Autokorekty i Autouzupełniania
   5. Wstawianie tekstu i innych elementów
   6. Zaznaczanie tekstu i danych
   7. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie danych
   8. Czyszczenie formuł i zawartości komórek
  7. Formatowanie komórek
   1. Formatowanie zawartości komórek
   2. Formatowanie liczb i dat
   3. Formatowanie obramowań i obszarów komórek
   4. Formatowanie arkusza
  8. Praca z hiperłączami
  9. Praca z nagłówkami i stopkami
  10. Tworzenie podsumowań danych
   1. Wyznaczanie sum całkowitych
   2. Dodawanie formuł do komórek
   3. Inspekcja formuł
  11. Stosowanie zakresów nazwanych
  12. Definiowanie alternatywnych zestawów danych
  13. Sterowanie sposobem wyświetlania danych
   1. Sortowanie danych znajdujących się w arkuszu
   2. Filtrowanie danych znajdujących się w arkuszu
   3. Podsumowywanie danych przy użyciu sum częściowych
   4. Tworzenie widoków niestandardowych
  14. Zabezpieczanie części lub całości skoroszytu
  15. Pisownia i inne narzędzia
  16. Dostosowywanie Excela
   1. Ustawianie ogólnych opcji dostosowywania
   2. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
  17. Współpraca
   1. Komentarze
   2. Śledzenie zmian
   3. Udostępnianie skoroszytów
  18. Praca na potrzeby sieci WWW
  19. Podsumowywanie danych przy użyciu wykresów
  20. Podsumowywanie danych przy użyciu tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych
 4. 3. Opis formuł
  1. Nowe funkcje w Excelu 2007
  2. Funkcje matematyczne
  3. Funkcje daty i godziny
  4. Funkcje finansowe
  5. Funkcje wyszukiwania i adresu
  6. Funkcje logiczne
  7. Funkcje tekstowe
  8. Funkcje statystyczne
 5. 4. Informacje na temat Excela
  1. Spis poleceń
  2. Formaty wbudowane
  3. Przełączniki startowe
  4. Symbole wieloznaczne w filtrowaniu i wyszukiwaniu
  5. Domyślne lokalizacje plików
  6. Skróty klawiaturowe
 6. 5. Zasoby dotyczące Excela
  1. Witryny internetowe
  2. Książki
  3. Narzędzia dla Excela
 7. Indeks
 8. Copyright

Product information

 • Title: Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
 • Author(s): Curt Frye
 • Release date: July 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324615513