O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Wpoprzednich wersjach Excela użytkownicy mogli przenosić paski narzędzi, zmieniać aranżacje przycisków, a nawet zmieniać kolejność poleceń menu. Bezlitośni użytkownicy mogli tak pozmieniać układ Excela, że nikt poza nimi nie był w stanie używać programu, a instrukcje w książkach takich jak ta stawały się całkowicie bezużyteczne.

W Excelu 2007 możliwości dostosowywania programu nieco ograniczono. Jeżeli nie zamierzasz brudzić sobie rąk typowo programistyczną robotą, wstążka pozostaje całkowicie poza Twoim zasięgiem. Excel pozwala jedynie na dostosowywanie tylko niewielkiego fragmentu programu: jest nim pasek narzędzi Szybki dostęp.

Może się wydawać, że jest to istotne ograniczenie, lecz tak naprawdę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required