O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Sprytne metody formatowania

Wpoprzednim rozdziale przedstawiono szeroki zakres funkcji formatujących dostępnych w Excelu. Jednak oczywiście sam fakt, że funkcje te istnieją, nie oznacza, że łatwo się ich używa. Rozpoznawanie przeróżnych opcji i stosowanie różnorodnych ustawień formatowania jest zadaniem dość niewdzięcznym. Na szczęście Excel udostępnia także kilka ułatwień, dzięki którym można znacznie przyspieszyć formatowanie arkuszy.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe techniki formatowania używane przez ekspertów Excela. Do technik tych należą:

  • Malarz formatów, dzięki któremu łatwo i szybko można przenosić format z jednej komórki do drugiej.

  • Style, dzięki którym można standaryzować ulubione ustawienia formatowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required