O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Oglądanie i drukowanie arkuszy

Wpoprzednim rozdziale poznałeś narzędzia, które umożliwiają tworzenie wielu tabel, arkuszy i skoroszytów. Choć są one bardzo przydatne, mogą szybko pogrzebać użytkownika pod lawiną danych. Jeśli chcesz zobaczyć więcej niż jedną część skoroszytu w danej chwili albo obejrzeć cały arkusz, musisz posłużyć się funkcjami przeglądania danych.

Funkcje te obejmują powiększanie (umożliwiające powiększenie komórek albo po prostu wyświetlenie większej ilości informacji w oknie programu), okienka (pozwalające zobaczyć kilka części arkusza jednocześnie) i blokowanie (dzięki któremu pewne komórki mogą być zawsze widoczne). W niniejszym rozdziale dowiesz się, jak korzystać z tych funkcji, jak zapisać niestandardowy widok, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required