O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Konstruowanie prostych formuł

Większość fanów Excela nie kupuje najpopularniejszego na świecie arkusza kalkulacyjnego tylko po to, aby tworzyć ładnie sformatowane tabele. Interesują ich raczej jego funkcje obliczeniowe, które pozwalają zredukować długie słupki liczb do postaci sum i średnich. Wykonywanie tych obliczeń to pierwszy krok na drodze do uzyskania znaczących informacji z nieprzetworzonych danych.

Excel oferuje kilka sposobów konstruowania formuł: można budować je ręcznie albo powoływać do życia kilkoma kliknięciami myszy. W niniejszym rozdziale poznasz wszystkie te techniki. Zaczniemy od zbadania podstawowych składników każdej formuły, a następnie przyjrzymy się regułom używanym przez Excel podczas ich obliczania.

Tworzenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required