O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Funkcje matematyczne i statystyczne

Excel zawiera dziesiątki funkcji matematycznych. Niektóre z nich są przeznaczone dla specjalistów, na przykład inżynierów i statystyków, ale inne są tak przydatne, że mogą pojawić się w arkuszu niemal każdego laika.

W tym rozdziale zapoznasz się z dwiema największymi kategoriami funkcji Excela: z funkcjami matematycznymi i statystycznymi. Zamiast omawiać kolejno każdą z nich, opisano tu najbardziej przydatne funkcje z każdej kategorii. Zaczniemy od tych, które służą do zaokrąglania, dodawania i zliczania wartości. Następnie dowiesz się, jak znajdować średnie, mediany i percentyle przydające się podczas porównywania grup danych. Pod koniec rozdziału umieszczono bardziej wyspecjalizowane funkcje ilustrujące ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required