O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Funkcje finansowe

Może się wydawać, że Excel został stworzony do obliczania cosinusów i analizowania trendów statystycznych. A jeśli chcesz śledzić wędrówkę małych kawałków papieru między kontami bankowymi? Na szczęście program równie dobrze radzi sobie z pieniędzmi. W rzeczywistości zawiera on wiele funkcji finansowych pozwalających obliczać bilanse nie gorzej od zawodowego księgowego.

Większość funkcji finansowych Excela pomaga Ci ustalić, jak liczby zmieniają się z upływem czasu. Możesz użyć ich na przykład po to, aby obliczyć rosnące zyski lub malejący dług. W tym rozdziale najpierw poznasz podstawowe pojęcia, takie jak wartość bieżąca i okres raty, których Excel używa we wszystkich funkcjach finansowych. Następnie przyjrzysz się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required