Rozdział 13. Pisanie zaawansowanych formuł i usuwanie z nich błędów

Podczas czytania poprzednich pięciu rozdziałów dowiedziałeś się, jak używać imponującego zbioru funkcji Excela do zadań takich, jak wyznaczanie statystycznych linii trendu, tworzenie harmonogramu wpłat albo obliczanie rat kredytu hipotecznego. Teraz, kiedy już poznałeś te funkcje bliżej, warto przeanalizować kilka technik pozwalających na pisanie bardzo efektywnych formuł.

W tym rozdziale zostaną omówione cztery nowe zagadnienia związane z pisaniem zaawansowanych formuł:

  • Używanie logiki warunkowej w funkcjach takich, jak SUMA.JEŻELI() i LICZ. JEŻELI()

  • Tworzenie czytelniejszych formuł przy użyciu nazwanych zakresów

  • Kontrolowanie przeliczania arkusza

  • Eliminowanie tajemniczych błędów ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.