O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Pisanie zaawansowanych formuł i usuwanie z nich błędów

Podczas czytania poprzednich pięciu rozdziałów dowiedziałeś się, jak używać imponującego zbioru funkcji Excela do zadań takich, jak wyznaczanie statystycznych linii trendu, tworzenie harmonogramu wpłat albo obliczanie rat kredytu hipotecznego. Teraz, kiedy już poznałeś te funkcje bliżej, warto przeanalizować kilka technik pozwalających na pisanie bardzo efektywnych formuł.

W tym rozdziale zostaną omówione cztery nowe zagadnienia związane z pisaniem zaawansowanych formuł:

  • Używanie logiki warunkowej w funkcjach takich, jak SUMA.JEŻELI() i LICZ. JEŻELI()

  • Tworzenie czytelniejszych formuł przy użyciu nazwanych zakresów

  • Kontrolowanie przeliczania arkusza

  • Eliminowanie tajemniczych błędów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required