O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Grupowanie danych i tworzenie konspektów

Jak przekonałeś się podczas czytania poprzedniego rozdziału, tabele oferowane przez program Excel są doskonałym narzędziem zarządzania dużymi kolekcjami danych zbudowanymi z długich, jednolitych kolumn, takimi jak listy klientów czy produktów. Nie sprawdzają się już one jednak tak samo dobrze w przypadku tabel zawierających różne oddzielne grupy informacji, z których każda posiada swój własny zbiór sum częściowych.

Wyobraź sobie na przykład raport sprzedaży przedsiębiorstwa zawierający listę rocznych wyników kwartalnych dla każdego rejonu świata. Jeśli spróbujesz wprowadzić wszystkie te dane na jedną długą listę, wraz z podsumami dla każdego regionu, skończysz prawdopodobnie z arkuszem, który ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required