O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Szablony

Arkusze rzadko są tworami jedynymi w swoim rodzaju. Po opracowaniu doskonałego arkusza z prognozą sprzedaży, raportu wydatków lub tabeli budżetu domowego będziesz prawdopodobnie chciał ponownie wykorzystać swą ciężką pracę, zamiast po raz kolejny zaczynać wszystko od początku. Sposobem na to może być zapisanie dodatkowej kopii skoroszytu i prosta zmiana danych w każdym nowym arkuszu, który zechcesz utworzyć. Metoda ta działa świetnie, nie jest jednak zbyt wygodna.

Excel oferuje Ci bardziej użyteczną możliwość polegającą na wykorzystaniu szablonów, czyli projektów arkuszy, które możesz wykorzystać do tworzenia nowych plików. Szablony nie muszą koniecznie przechowywać jakichkolwiek danych, mimo że mogą, jeśli tylko sobie tego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required