O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Tworzenie prostych wykresów

Wraz z doświadczeniem nabierasz prawdopodobnie również przekonania, że zadania takie, jak wprowadzanie liczb, opracowywanie wyglądu oraz formatowanie komórek nie są najważniejszą częścią tworzenia arkusza kalkulacyjnego. Prawdziwa praca czeka Cię bowiem przy analizowaniu danych, czyli — mówiąc inaczej — przy odkrywaniu historii ukrytej za wprowadzonymi przez Ciebie liczbami. Narzędziami pomocnymi w tym procesie mogą się właśnie okazać oferowane przez Excel możliwości tworzenia wykresów.

Wykresy przedstawiają dane w sposób wizualny, możesz więc dzięki nim szybko dostrzec ogólne tendencje. Stanowią one doskonałe narzędzia, które pomogą Ci w zrozumieniu ukrytego znaczenia dużych zestawów danych. Excel umożliwia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required