O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Formatowanie i udoskonalanie wykresów

Dzięki lekturze poprzedniego rozdziału poznałeś metodę działania wykresów programu Excel oraz sposoby przekształcania danych zawartych w zwykłych tabelach w ich reprezentację graficzną wykorzystującą kolumny, słupki, linie, a nawet bąbelki. Tworzenie odpowiednich wykresów to jednak tylko połowa sukcesu. Kolejnym krokiem jest ich udoskonalanie, aby dane przez nie prezentowane podawane były w bardziej efektowny sposób. Zwykle oznacza to dopieszczanie formatowań wykresu, wstawianie odpowiednich etykiet oraz poprawianie skali osi diagramu. Jeśli jednak jesteś naprawdę ambitny, zechcesz prawdopodobnie zmierzyć się z bardziej zaawansowanymi technikami udoskonalania wykresów, takimi jak wprowadzanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required