O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Wstawianie grafiki

Większość użytkowników Excela podczas tworzenia arkusza kalkulacyjnego koncentruje się na liczbach, formułach i wykresach, często nieświadomie ignorując graficzne możliwości tego programu. Jak się jednak okazuje, Excel oferuje sporą liczbę przydatnych narzędzi rysunkowych, pasujących bardziej do prawdziwego programu graficznego niż do sztywnych granic arkusza kalkulacyjnego. Część z nich stanowi zbędne dodatki, zajmujące tylko miejsce na wstążce Excela. Reszta natomiast okazuje się praktycznie niezbędna, ponieważ pozwala na dodawanie użytecznych elementów graficznych oraz wyróżnianie ważnych informacji przy użyciu różnego rodzaju podkreśleń i oznaczeń.

Możliwości rysunkowe Excela można podzielić na cztery kategorie: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required