O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Scenariusze i wyszukiwanie ukierunkowane na cel

Formuły Excela doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy chcesz analizować informacje z przeszłości, takie jak wielkości sprzedaży, dane ze spisu ludności czy obserwacji doświadczalnych. Wszystko komplikuje się jednak dużo bardziej, kiedy musisz opracować pewne plany dotyczące przyszłości. Oto kilka problemów, które możesz napotkać:

  • Brakujące dane. Formuły Excela wymagają dokładnych wartości — nie ma w nich miejsca na zgadywanie lub szacowanie wartości danych.

  • Różnorodność możliwości. Wynikiem działania formuły może być tylko jedna konkretna wartość. Jeżeli musisz przewidywać różne możliwości, biorąc pod uwagę scenariusz najlepszego i najgorszego przypadku, musisz utworzyć kilka wersji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required