O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Tabele przestawne

Tworzenie wygodnych i dostarczających czytelnych informacji podsumowań list danych składających się z bardzo wielu wierszy jest zwykle sporym wyzwaniem. W sytuacji, gdy Excel oferuje Ci wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia doskonałych podsumowań, prawdziwa praca związana z pisaniem formuł, wycinaniem i wklejaniem danych oraz układaniem sum w nowych tabelach może wydawać się strasznie nudna i męcząca. W rzeczywistości jest nawet dużo gorzej, bowiem ręczna metoda tworzenia tabel podsumowujących nie oferuje zbyt dużej elastyczności. Wyobraź sobie na przykład, że po opracowaniu doskonałego podsumowania, które porównuje, powiedzmy, wyniki sprzedaży w różnych regionach, poproszono Cię o utworzenie takiego samego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required