O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 22. Zabezpieczanie skoroszytów

Dotychczas tworzone arkusze były dostępne dla wszystkich. Dowolny użytkownik mógł je otworzyć i dokonać w nich dowolnych zmian, od drobnych zmian w formatowaniu po modyfikacje w najważniejszych formułach. Na co dzień brak ograniczeń w dostępie do arkusza jak najbardziej ma uzasadnienie. Jeżeli jednak opracowany z pietyzmem arkusz Excela ma być współużytkowany z innymi osobami, na przykład kolegami z pracy, którzy mają potwierdzić wartości znajdujące się w skoroszycie, warto zastosować pewne środki ostrożności.

W tym rozdziale zostaną opisane dwa narzędzia pozwalające na zabezpieczenie arkuszy przed działaniami użytkowników: kontrola poprawności danych oraz ochrona arkuszy. Kontrola poprawności danych pozwala ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required