O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. Współpraca między skoroszytami

Gdy firma Microsoft opublikowała pierwszą wersję Excela, komputer osobisty był samodzielną maszyną, zdolną do wykonywania niezwykłych czynności, lecz zupełnie odizolowaną od reszty świata. Obecnie, w czasach sieci lokalnych i nieustannie rozwijającego się internetu istnieją możliwości współużytkowania informacji, wymieniania się pomysłami i współpracy nad jednym projektem w większych grupach znajomych lub współpracowników. Excel również zawiera zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających współpracę. Dzięki nim grupa osób może pracować razem podczas edycji arkuszy. W Excelu współpraca sprowadza się do następujących mechanizmów:

  • Komentarze. Dzięki komentarzom w Excelu możesz wstawiać pytania, sugestie i inne ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required