Rozdział 23. Współpraca między skoroszytami

Gdy firma Microsoft opublikowała pierwszą wersję Excela, komputer osobisty był samodzielną maszyną, zdolną do wykonywania niezwykłych czynności, lecz zupełnie odizolowaną od reszty świata. Obecnie, w czasach sieci lokalnych i nieustannie rozwijającego się internetu istnieją możliwości współużytkowania informacji, wymieniania się pomysłami i współpracy nad jednym projektem w większych grupach znajomych lub współpracowników. Excel również zawiera zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających współpracę. Dzięki nim grupa osób może pracować razem podczas edycji arkuszy. W Excelu współpraca sprowadza się do następujących mechanizmów:

  • Komentarze. Dzięki komentarzom w Excelu możesz wstawiać pytania, sugestie i inne ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.