O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 24. Zapytania do baz danych i plików XML

Zwykły skoroszyt Excela zawiera wiele informacji oraz wykorzystuje narzędzia (takie jak formuły i wykresy) do analizy tych informacji. Jednak znakomita większość danych biznesowych jest przechowywana nie w plikach Excela, lecz w bazach danych (które są zorganizowanymi katalogami danych zarządzanych przez wydajne oprogramowanie).

Typowe duże i średnie firmy przechowują katalogi produktów, listy klientów i zamówienia w bazach danych. Gdy takie informacje trzeba zmienić (albo po prostu je odczytać), używane są do tego celu inne programy potrafiące się komunikować z bazą danych. Bazy danych są niezwykle szybkie, bezpieczne i trwałe — są po prostu najlepszym narzędziem do przechowywania najbardziej istotnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required