O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Wymiana danych z innymi programami

Żaden program nie działa w oderwaniu od innych. Prędzej czy później nadejdzie konieczność przeniesienia danych z utworzonego w pocie czoła arkusza Excela do innego programu. Możesz chcieć na przykład zamieścić je na slajdach prezentacji albo wstawić w tworzonym raporcie. Bez względu jednak na okoliczności potrzebny jest elastyczny mechanizm udostępniania tabel i wykresów Excela innym programom.

Na szczęście współczesne systemy operacyjne Windows zostały zaprojektowane właśnie z myślą o takich możliwościach. System Windows pozwala integrować różnego rodzaju dane za pomocą dwóch mechanizmów, którymi są łączenie i osadzanie. Korzystając z łączenia i osadzania, można przenosić dane z Excela do innych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required