Rozdział 27. Automatyzacja zadań za pomocą makr

Nikt nie chce powtarzać ciągle tych samych zadań. Znawcy Excela szczególnie nie znoszą harówki związanej z powtarzalnymi czynnościami, takimi jak wprowadzanie danych i formatowanie każdej komórki po kolei. Program udostępnia na szczęście narzędzia zwane makrami, które są w istocie miniaturowymi programami przeprowadzającymi serię określonych działań w dowolnym skoroszycie Excela. Ich używanie pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo czasu.

Dostępne w programie makra zapisywane są w pełnowartościowym języku programowania nazywanym VBA, co stanowi skrót od jego pełnej nazwy — Visual Basic for Applications. VBA jest nieco okrojoną wersją niezwykle popularnego języka Visual Basic i został zoptymalizowany specjalnie ...

Get Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.