O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 27. Automatyzacja zadań za pomocą makr

Nikt nie chce powtarzać ciągle tych samych zadań. Znawcy Excela szczególnie nie znoszą harówki związanej z powtarzalnymi czynnościami, takimi jak wprowadzanie danych i formatowanie każdej komórki po kolei. Program udostępnia na szczęście narzędzia zwane makrami, które są w istocie miniaturowymi programami przeprowadzającymi serię określonych działań w dowolnym skoroszycie Excela. Ich używanie pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo czasu.

Dostępne w programie makra zapisywane są w pełnowartościowym języku programowania nazywanym VBA, co stanowi skrót od jego pełnej nazwy — Visual Basic for Applications. VBA jest nieco okrojoną wersją niezwykle popularnego języka Visual Basic i został zoptymalizowany specjalnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required