O'Reilly logo

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Większości ludzi nie trzeba przekonywać do korzystania z Excela, głównego programu kalkulacyjnego firmy Microsoft. Jak się okazuje, na wielu komputerach program ten jest instalowany domyślnie, co dowodzi niezbicie, że jest on najbardziej oczywistym wyborem dla milionów użytkowników zajmujących się analizą danych liczbowych. Jednak mimo tak powszechnego zastosowania tylko nieliczna grupa osób orientuje się w bardziej zaawansowanych funkcjach programu i potrafi z nich korzystać. Książka Excel 2007. Nieoficjalny podręcznik wypełnia tę pustkę i szczegółowo opisuje działanie aplikacji, począwszy od najbardziej podstawowych pojęć, a skończywszy na wyszukanych i skomplikowanych trikach.

Ta książka nie tylko omawia działanie samego programu, ale ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required