Effectieve feedbackvaardigheden ontwikkelen

Image

Bij het geven van feedback kunt u veel voorkomende fouten vermijden als u leert om belangrijke informatie over prestaties zo naar ondergeschikten, collega’s of superieuren toe te communiceren dat zij werkelijk begrijpen wat u zegt en hoe zij zich kunnen verbeteren. CCL, dat in de loop van vele jaren feedback heeft gegeven aan tienduizenden mensen, heeft een techniek ontwikkeld voor het geven van feedback, die we de SBI-techniek noemen, waarbij SBI staat voor Situation-Behavior-Impact (Situatie-Gedrag-Impact: SGI). Als u gebruik maakt van deze techniek, waarmee CCL elk jaar duizenden managers laat kennismaken, ...

Get Feedback That Works: How to Build and Deliver Your Message, First Edition (Dutch) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.