O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Co nowego w programie Adobe Flash CS3?

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • korzystanie z ulepszonych narzędzi rysowniczych,

  • stosowanie kopiowania i wklejania ruchu,

  • wykorzystywanie zmienionych funkcji importowania i eksportowania wideo,

  • używanie języka ActionScript 3.0 i Flash Playera 9,

  • wyświetlanie podglądu filmów w aplikacji Adobe Device Central.

Adobe Flash jest wiodącym programem służącym do projektowania zaawansowanych i interaktywnych treści na potrzeby stron internetowych. Za jego pomocą tworzy się również wiele gier, multimedialnych płyt, materiałów edukacyjnych i aplikacji dla telefonów komórkowych. We Flashu CS3 Professional znajdziemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required