O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Praca z narzędziami rysowniczymi

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • praca z kształtami,

  • korzystanie z narzędzia Ołówek,

  • posługiwanie się narzędziem Linia,

  • korzystanie z narzędzia Pióro,

  • importowanie grafiki i tworzenie na jej podstawie własnych rysunków.

Bez względu na to, czy wolisz rysować odręcznie, czy odrysowywać z gotowych ilustracji, narzędzia rysownicze Flasha pomogą Ci przygotować nawet najbardziej wyszukane rysunki. Kiedy już poznasz te narzędzia, będziesz mógł bez przeszkód tworzyć lub odrysowywać kształty wektorowe potrzebne w Twoim projekcie.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required