O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Zaawansowane animacje

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • tworzenie i poprawianie animacji kształtów,

  • stosowanie w animacjach warstwy maskującej,

  • korzystanie z nowych funkcji kopiowania i wklejania ruchu,

  • edytowanie wielu klatek na raz.

W poprzedniej lekcji nauczyłeś się korzystać z wydajnych automatycznych animacji ruchu. Teraz dowiesz się, jak wzbogacić filmy sekwencjami animacji równocześnie odtwarzanych na wielu warstwach, a także jak tworzyć przyciągające uwagę efekty przenikania, wykorzystując automatyczne animacje kształtu. Wykorzystasz również potęgę nowych funkcji kopiowania i wklejania ruchu, dzięki którym możesz zastosować tę samą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required